MAHARASHTRA UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES, NASHIK

RESULT OF BHMS-2015 - 3 FOR Summer-2020

COLLEGE :Purushottamdas Bagla Homoeopathic Medical College & Hospital, - Chandrapur               

SEAT NUMBER.
PRN
NAME OF THE STUDENT

 

RESULT

90104
 1517262852
ATRAM SHRADHA DILIP
FAILS-ATKT
90105
 1518116129
BHOTHALE PRAGATI HARIDAS
PASS
90107
 1517262856
BOBADE PRADYUMNA RAMESH
PASS
90108
 1516138574
CHANDEKAR GAYATRI GAJANAN
PASS
90109
 1517262863
DHAMEJA RADHIKA DEEPAK
FAIL
90110
 1518116133
DODANI RIYA RAJKUMAR
PASS
90111
 1517262865
FAIZA TEHREEM SHAIKH SULTAN
PASS
90112
 1517262875
KAMDE SHRADDHA RAVINDRA
PASS
90113
 1516138587
KOLHE AVINASH RAMCHANDRA
PASS
90114
 1517270574
KOTHA RISHITHA SATHAIAH
FAILS-ATKT
90115
 1516138589
KUMAR REMINGTON FRANCIS
FAILS-ATKT
90116
 1517262880
KUNGHADKAR VAISHNAVI TULSHIDAS
PASS
90117
 1518116147
LANDE DIVYANI DEORAO
PASS
90118
 1518116151
MANDAL BIPLAV BIKASH
PASS
90119
 1518116152
MASKE NISHIGANDHA ASHOK
FAILS-ATKT
90120
 1518116154
NAKADE JULEKHA PRABHAKAR
PASS
90121
 1518116157
RAMTEKE SANGHAPRIYA PRAKASH
PASS
90122
 1516138603
RATHOD USHA RAMESH
FAILS-ATKT
90123
 1516138605
ROY DEBASISH HAROBILAS
PASS
90124
 1517262902
SHEIKH AYESHA PARVEEN SABIR SHEIKH
FAILS-ATKT
90125
 1516138607
SHEIKH NOMAN SAROSH NURUDDIN
PASS
90126
 1516138611
SHINDE SAITEJA JANARDHAN
PASS
90127
 1516138615
TELHANDE SUSHMITA ARVIND
PASS
90128
 1517262910
THENGANE NAYAN NAMDEV
FAILS-ATKT
90129
 1517262912
WANKAR YADAV MUKTESHWAR
PASS
90106
 1517262855
BISWAS BARKHA SWAPAN
PASS
TOTAL STUDENTS:->  26     PASS:->  18     RESULT:-> 69.2307692307692 %